Parterapi & parsamtal

Parrelationen väcker alltid mycket känslor i oss, på gott och ont.

Kriser i parrelationen kan leda till större närhet lika väl som till separation och skilsmässa. En kris kan till exempel handla om otrohet, att era kulturer krockar, sjukdom eller missbruk.

Samtalsterapi för par är bra när ni fastnat i negativa mönster och inte kan komma vidare på egen hand. Ni får hjälp att bygga upp tilliten er emellan igen och hitta tillbaka till varandra, eller göra ett bra avslut som gynnar ett fortsatt föräldrasamarbete.

Vi tittar på samspelsmönster och söker kommunikationsvägar som gör att ni bägge kan bli hörda och förstår varandra bättre.

Jag arbetar gärna med relationer med hög konfliktnivå och par som vill kan få hemuppgifter att träna på.

Ni är lika välkomna för ett enstaka samtal som för en kontakt som sträcker sig över längre tid.

Ett möte är 90 minuter långt och kostar 1900 kronor.