Individuella möten

Det finns många skäl till varför man väljer att gå i egen terapi, men i grunden handlar det alltid om en önskan om förändring.

Kanske vill du utvecklas som människa, må bättre och förstå dig själv bättre. Kanske vill du förändra mönster och beteende som du har i dina relationer, eller förändra ett beteende hos dig själv och få större möjligheter att kunna välja hur du reagerar och agerar i olika situationer.

Vi arbetar utifrån dina behov och mål och du har möjlighet att, förutom samtal, få pröva på olika metoder som till exempel kroppsterapi, psykodrama och Lifespan Integration, en metod för att bearbeta traumatiska upplevelser.

Du är lika välkommen för ett enstaka samtal som för en kontakt som sträcker sig över längre tid.

Ett samtal är 50 minuter och kostar 950 kronor.