Kris- och stödsamtal

Ibland tar livet en oväntad vändning. Livskriser, sorg och smärtsamma upplevelser kan vi inte skydda oss ifrån, men det kan kännas bra med sällskap i det svåra.

Vi samtalar kring det som är viktigt för dig, och om du vill kan du även få behandling med Lifespan Integration en metod som är verkningsfull mot PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, så väl som för att läka trauma och svåra händelser du varit med om.

Kontakta mig när du inte vill belasta din omgivning, eller har behov av professionellt stöd för att komma vidare.

Du är lika välkommen för ett enstaka samtal som för en kontakt som sträcker sig över längre tid.

Ett samtal är 50 minuter och kostar 950 kronor.