Familjebehandling

Jag arbetar med familjer utifrån ett systemiskt perspektiv med inslag av narrativt, lösningsfokuserat och kognitivt förhållningssätt. Jag lägger stort fokus på att stärka mentaliseringsförmågan hos familjemedlemmarna för att på så sätt stärka anknytningsband och omsorgsförmåga.

Samtalet är mitt huvudredskap, men jag arbetar även pedagogiskt med att skapa struktur, träna in nya beteenden samt med kroppspsykoterapi och Lifespan Integration. Dessa metoder kan vara mycket effektiva för att stärka impulskontroll, lindra PTSD samt för att integrera traumatiska upplevelser som påverkar och stör i nuet.

Familjebehandlingen bedrivs antingen på min mottagning centralt belägen i Gamla Stan, Stortorget 3 1tr, eller i familjens hem, allt utifrån behov och önskemål. Arbetstid måndag-fredag dagtid samt vissa kvällar.

Mentaliseringsförmåga

En av styrkorna med att fokusera på mentalisering är att det för samman förståelsen av de egna tankarna och känslorna med förståelse för andras tankar och känslor och förståelse för försvar och motvilja mot förändring. En god mentaliseringsförmåga bidrar till att göra alla psykosociala behandlingsformer mer effektiva.

En god mentaliserande förmåga gör att man lättare läser av sina egna och andras tankar och känslor, men bidrar även till att man närmar sig andra med en inställning av att mina tankar och känslor kan förändras och påverkas av att jag förstår mer av dina tankar och känslor. När vi mentaliserar är vi naturligt nyfikna och respektfulla i vår inställning till de känslor, tankar, mål och idéer vi uppfattar hos oss själva och hos andra.