Upphandlingar

Ohm-Zalitis AB, terapi och utbildning, är auktoriserad familjebehandlare och familjerådgivare i Nacka Kommun.

Ismini Ohm-Zalitis är upphandlad familjerådgivare i Sollentuna kommun genom Betea Familjerådgivning.

Ohm-Zalitis AB är upphandlad som utbildare i systemteori för IoF, Uppsala Kommun, just nu pågår en tvåårig utbildning med start 2017.