Familjeterapi

Familj kan vara allt från kärnfamilj, stjärnfamilj, styvfamilj, föräldrar- vuxna barn, syskon och nära vänner. Oavsett hur familjen ser ut är det flera som berörs av ett problem.

Det kan till exempel vara att kommunikationen är svår eller har brutit samman. Att behov och viljor gör det svårt att komma överens, eller att någon har ett problem som påverkar den övriga familjen

Jag arbetar med familjer på systemisk grund. Det innebär att vi fokuserar på hur ni samspelar och relaterar med varandra. Alla som är berörda behöver inte vilja medverka i samtalen. När en eller flera i familjen börjar förändra sitt agerande påverkas hela familjens sätt att samspela, vilket öppnar för nya lösningar på ursprungsproblemet.

Ni är lika välkomna för ett enstaka samtal som för en kontakt som sträcker sig över
längre tid.

Ett möte är 90 minuter och kostar 1900 kronor.