Familjerådgivning för Nacka och Sollentuna

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar dagligen med samlevnadsproblem.

Jag har tystnadsplikt och skriver inte journaler, om ni vill kan ni vara anonyma. Familjerådgivare medverkar inte i vårdnadsutredningar. Vid behov kan tolk vara med.

Vänd er hit när:

  • Ni vill utveckla er relation på ett tidigt stadium för att förebygga problem
  • Föräldraskapet sätter parrelationen på prov
  • Ni har svårt att prata med varandra
  • Sexlivet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt
  • Ni har hamnat i kris
  • Ni har flyttat isär men bråken fortsätter ändå
  • Det är svårt att få det att fungera som styvfamilj
  • Era olika kulturer krockar

Jag är auktoriserad familjerådgivare för Nacka och Sollentuna kommun och samarbetar med andra auktoriserade familjerådgivare för Nacka och Sollentuna kommun om en kontakt med två familjerådgivare önskas.

Som boende i Nacka kommun har ni rätt till fem samtal för en egenavgift på 390 kr per samtal. Boende i Sollentuna betalar 400 kr per samtal och har rätt till fem samtal. Ett samtal varar i 90 minuter.

Kontakta mig för mer information och tidsbokning. Arbetstid måndag-fredag dagtid samt vissa kvällar.