Föräldracoaching

Ibland är det svårt att vara förälder. Med föräldracoachning kan du få stöd och ett bollplank när du känner dig osäker i ditt föräldraskap.

Vi tittar på hur du och ditt barn samspelar och på vilka föräldrastrategier som kan vara hjälpsamma. Ta med dig ditt barn eller kom själv.

Jag arbetar även efter Nonviolent Resistance-metoden när det gäller hemmasittare, barn och tonåringar med aggressivt eller destruktivt beteende.

Du är lika välkommen för ett enstaka möte som för en kontakt som sträcker sig över längre tid.

Ett samtal är 50 minuter och kostar 950 kronor.