Ismini Ohm-Zalitis

Jag är socionom och leg psykoterapeut med inriktning på samspel och familj. Jag arbetar även mycket med traumabehandling med metoder som Lifespan integration och EMDR.

Jag möter människor som vill förändra något, antingen hos sig själva eller i relation till någon annan.

Det är viktigt för mig att de jag möter får vara experter på sina liv, jag tar ansvar för att  våra samtal blir så användbara och hjälpsamma som möjligt.

Mitt fokus är att hjälpa dig hitta nya vägar och se nya perspektiv i det du vill förändra.

 

I kris- och stödsamtal kan det handla om att helt enkelt stå ut med en svår situation och hitta kraft att gå vidare.

I mitt integrativa arbetssätt ingår kroppspsykoterapi och psykodramatiska metoder som jag använder när det passar. Jag är inspirerad av KBT, tredje vågen som kallas ACT och Mindfulness.

Bakgrund

Jag är socionom och leg psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med barn, tonåringar och familjer.

Sedan 2006 arbetar jag helt i privat regi, med familjer, par och individer. Jag arbetar även på uppdrag av socialtjänster i och runt Stockholm.

2012 började jag arbeta med samtal för företagshälsovård, per telefon inom hela Sverige, och i Stockholm även med personliga möten.

Sedan 2014 utbildar och handleder jag i metoden Lifespan Integration.
2016 påbörjade jag en tre terminer lång systemisk utbildning för Bromma IoF.

 • Ansluten till Wonsas klinik för traumabearbetning av sexuella övergrepp samt våld i nära relationer hösten 2014
 • Lärare i Lifespan Integration hösten 2014
 • EMDR grundkurs våren 2014
 • Mindfulness grundkurs 2013
 • Lifespan Integration grundkurs och avancerad kurs 2013
 • Legitimationsgrundande utbildning till familjeterapeut, Göteborgs Universitet 2012
 • Utbildning Narrativ Familjeterapi, Stockholm 2009
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning på familjer i öppenvård, Stockholm 2004-2005
 • Psykodrama, Sociometri och Gruppsykoterapi, Psykodramaskolan 2001-2003
 • Nätverksledarutbildning, Nordiska nätverksprojektet 1998
 • Socialt arbete med inriktning mot parrelationer, Stockholms Universitet 1997
 • Socionomexamen, Stockholms Universitet 1997
 • Socialt nätverksarbete, Krismottagningen Botkyrka 1996
 • Grund- samt fortsättningskurs Sociologi Stockholms Universitet 1993
 • Grundkurs Pedagogik Stockholms Universitet 1993