Specialkompetens

Lifespan integration

Lifespan Integration terapi läker trauman utan att återtraumatisera, löser upp ineffektiva beteendemönster och skapar självkänsla och välmående.

Lifespan Integration är en mild terapeutisk metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning.

Läs mer här: Lifespan integration.

Psykodrama

Psykodrama är en gruppterapeutisk metod där tekniker som ”dubbning” och ”rollbyte” ingår. Dessa tekniker är användbara för att uppleva verkligheten ur en
annan människas perspektiv, och vise versa, kan man få sin egen verklighet upplevd
av till exempel sin partner.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en psykoterapi metod, utvecklad av Francine Shapiro, som ser störande minnen som orsaken till psykopatologi. Metoden används för att lindra posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Läs mer här: EMDR

Kroppspsykoterapi

Kroppsterapi är ett unikt sätt att bearbeta gamla trauman och spänningar. Jag är utbildad i flera kroppsterapeutiska metoder som är sinsemellan olika men komplementära. Med hjälp av andningsövningar, mjuk beröring och olika rörelsemönster (stresspositioner) får kroppspansar och spänningar möjlighet att slappna av och känslor som varit inkapslade får möjlighet att integreras. Kroppsterapi är ett sätt att ”gå förbi” huvudet och närma sig svåra händelser på ett respektfullt och ordlöst sätt.

Kroppspsykoterapi är särskilt bra vid hög stress samt har visat sig vara ett mycket användbart komplement vid behandling av kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer.

NVR – Nonviolent Resistance

NVR eller Nonviolent Resistance ger föräldrar verktyg för att bemöta våldsamma och självdestruktiva barns beteende utan att trappa upp konfliktnivån i familjen.

Läs mer här: NVR