Nonviolent Resistance

NVR eller Nonviolent Resistance ger föräldrar verktyg för att möta upp våldsamma och självdestruktiva barns beteende utan att trappa upp konfliktnivån i familjen.

Med självdestruktiv menas allt från skolk, hemmasittande, missbruk av olika slag, misskötsel av sin egen hälsa, promiskuitet m.m.

Ofta har föräldrar redan försökt ”allt” för att få sitt barn att ändra beteende men utan framgång. Ibland har försöken lett till upptrappade konflikter där föräldrarna har gjort och sagt saker som de sedan ångrar.

Andra gånger har konflikter med barnet gjort att föräldrarna har gett med sig ”för husfridens skull”, och för att man helt enkelt inte orkat ta konflikten. Ingendera strategin har lett till framgång och barnet/tonåringen styr sin omgivning genom sitt beteende.

NVR går ut på att öka föräldranärvaron i barnets liv och samtidigt minska konfliktnivån inom familjen.

Metoden lärs ut vid regelbundna möten mellan föräldrarna och terapeuten och kombineras med att föräldrarna hemma prövar olika strategier som lärts ut. Under behandlingstiden har föräldrarna även handledning/coachning per telefon mellan
träffarna för att få mesta möjliga stöd när de implementerar sitt nya förhållningssätt.

Kontakta mig för diskussion om den här metoden passar för just din och ditt barns situation.

Korta fakta

NVR eller Nonviolent Resistance är en metod utvecklad av Haim Omer professor i psykologi vid Tel Avivs Universitet, som bygger på olika icke-våldsamma förhållningssätt som används både av individer och av grupper världen över för att skapa förändring utan att eskalera konflikter.

Haim Omer grundade sin metod på den forskning som Gene Sharp, professor Emeritus of political science vid University of Massachusetts Dartmouth, sammanställt om icke-vålds kamp som förts och förs i länder världen över.