Legitimerad psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har en psykoterapeutexamen från en utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen.

För att antas till utbildningen krävs en grundutbildning i ett omvårdnadsyrke, till exempel psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar utbildningen som ger legitimation tre år (60 poäng på halvtid).

En psykolog och psykoterapeut som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. (Källa: www.vardguiden.se)

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Yrkeslegitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.