EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en psykoterapi metod, utvecklad av Francine Shapiro, som ser störande minnen som orsaken till psykopatologi. Metoden används för att lindra posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Metoden passar för människor som har upplevt allvarliga trauman som fortfarande är olösta. Shapiro menar att när en traumatisk eller starkt störande händelse inträffar kan den överväldiga de normala kognitiva och neurologiska coping-mekanismerna. Minnet och stimuli som associeras till händelsen blir inte processade och integrerade utan lagras i hjärnan i isolerade minnesnätverk.

Målet med EMDR-terapi är att processa de störande minnena och minska deras kvarvarande påverkan. Det tillåter klienten att utveckla bättre anpassade så kallade coping-mekanismer. Klienten fokuserar på smärtsamma/oroande bilder av traumat samtidigt som bilateral stimulering ges, t.ex. i form av ögonrörelser från sida till sida. Ursprungligen utvecklades EMDR för behandling av vuxna med PTSD, men metoden används även för att behandla andra svårigheter.